Cień wysokiej przestrzeni

Aleksandra Zelek, Tomasz Zelek

Przyszłość, która zmieni wszystko, jest bliżej niż myślisz...Zabierzemy
Cię w podróż w czasie na trzy różne ciała niebieskie – Ziemię, Księżyc i
Marsa!

Dzieje ludzi, syntetycznych świadomości i bytów postludzkich stawiają
przed nami frapujące pytania: jak może potoczyć się rozwój interakcji
człowieka z inteligentnymi systemami, które tworzy? Czym się staniemy w
wyniku konfrontacji ze sztuczną inteligencją? Co definiuje ludzkość w
obliczu technologicznej rewolucji?