Andrzej Janikowski

Inżynier elektronik, którego pasją jest dziennikarstwo. Od lat
dziewięćdziesiątych związany z różnymi wydawnictwami. Bez względu na
tematykę zawsze dąży do prawdy. Źródłem niewyczerpanej inspiracji jest
dla niego historia – zwłaszcza chrześcijaństwa i powszechna. Abstynent.
Gra w szachy, inwestuje na giełdzie.

 

 

 


 

 

Wstecz

 

Zdjęcie Autora: © Piotr Syndoman.