Różany eter

Julia GambrotRóża Zimmerman, wychowanka sierocińca, dostaje się na pierwszy rok

studiów medycznych, a jednocześnie musi rozwikłać tajemnicę związaną ze

swoim pochodzeniem. Oprócz Róży rok akademicki zaczynają dwie inne

studentki. Dziewczęta rozpoczynają niełatwą walkę o przetrwanie w męskim

świecie, przeżywają pierwsze miłosne uniesienia, mierzą się z własnymi

słabościami... Pozwól się przenieść w czasy, kiedy pierwsze kobiety

wkraczały w świat medycyny.