Romantyczni

Dorota Ponińska


Maurycy, młody litewski szlachcic, wyjeżdża do Wilna by poznać historię
i zrozumieć przeszłość. Czeka go fascynacja pogańską słowiańszczyzną i
miłość do kobiety, która ją uosabia. Maurycy stawia sobie także pytania
o istotę polskiej tożsamości. Odpowiedź znajduje w poezjach starszego
kolegi, Adama Mickiewicza…