Kurier z Toledo

Wojciech DutkaTa miłość i ta historia nie miały prawa się wydarzyć!

Oparta na wydarzeniach historycznych powieść autora bestsellerowej

„Czerni i Purpury”, opowiadająca dzieje zakazanej miłości młodego

polskiego dyplomaty w czasie wojny domowej w Hiszpanii.