Inga. Strefy zakazane

Oskar Salwa


Kraniec Polski, gdzie diabeł mówi dobranoc. Inga przyjeżdża tu zamknąć
pewien etap swojego życia. Nawet nie przypuszcza, że zamiast tego
otworzy zupełnie nowy, niebezpieczny rozdział biografii...